CASE

Wuxi Shenli Real Estate Co., Ltd. v. Jiangsu Nantong Liujian Construction Group Co., Ltd.